NOTÍCIES ABB

CESSAMENT DE LA NOSTRA ACTIVITAT DURANT UN PERÍODE MÍNIM DE 15 DIES, SEGUINT LES INSTRUCCIONS DELS ESTAMENTS OFICIALS I COM A MESURA DE PREVENCIÓ PEL COVID-19