SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

De conformitat amb el significat en l'article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

 

Subvencions procedents de l'ajuntament de Badalona

 

Import: 20.782,27€

 

Beneficiari: Associació Bàsquet Badalona 2005

 

Objectiu: Promoció del Bàsquet Base i Escolar, dirigit a nenes i nens i gent jove de l'àmbit del districte de Bufalà i Montigalà Batlloria.

 

 

Pressupost club i subvenció municipal
PRESSUPOST SUBV.MUNICIPAL 2017.pdf
Documento Adobe Acrobat [861.8 KB]